Hvad Kan Du Regne Med, Hvis Dit Hus Er Revet Ned

Hvad Kan Du Regne Med, Hvis Dit Hus Er Revet Ned
Hvad Kan Du Regne Med, Hvis Dit Hus Er Revet Ned
Anonim

Spørgsmålet om bortvisning af moskovitter fra beboelsesområder er relevant for mange indbyggere i hovedstaden. Dette skyldes, at de i 2010 i Moskva agter at nedrive huse, der allerede er forældede eller i forfald.

billede
billede

Begrundelsen for udsendelse er beslutningerne fra Moskva-regeringen:

- om kapitalreparationer af beboelsesejendomme, hvis det er umuligt at udføre det uden at forlade beboelseslokaler og genbosætte borgerne

- om genopbygning af beboelsesejendomme

- om konvertering af beboelsesejendomme og beboelsesejendomme, der er uegnede til at bo til ikke-beboelsesbygninger

- om nedrivning af beboelsesejendomme, der truer med at kollapse, anerkendt på den foreskrevne måde som nødsituation eller uegnet til beboelse og ikke underlagt restaurering

- om beslaglæggelse af en grund til statslige eller kommunale behov i forbindelse med behovet for nybygning og udvikling af territorier

- om nedrivning af boliger som led i gennemførelsen af byboliger.

På basis af disse dokumenter træffer præfekten for det administrative distrikt en beslutning om genbosættelse af borgere. Det angiver grundene til frigivelse af en boligbygning, en juridisk (individuel) person, der udfører genbosættelse eller betaler monetær kompensation til ejeren, vilkårene for indgåelse af foreløbige aftaler, tidspunktet for genbosættelse af ejere, lejere, lejere og andre personer fra boligbygningen, finansieringskilder til genbosætningsomkostninger og andre væsentlige forhold frigørelse af en beboelsesbygning.

Ejergarantier

Den bortkastede ejer får en foreløbig og tilsvarende kompensation kontant eller in natura - efter eget valg.

Hvis ejeren foretrækker penge, skal kompensationsbeløbet svare til markedsværdien af den fraflyttede bolig. Monetær kompensation gives til ejeren i en ikke-kontant form, og den er beregnet til køb af beboelsesejendomme. Men du kan bruge disse midler til andre formål, hvis ejeren har en anden beboelsesareal, som ejeren har en uafhængig brugsret til. Vurderingen af markedsværdien af boliger udføres af professionelle takstmænd i henhold til en samlet vurderingsstandard på initiativ af en af parterne på genbosætternes regning.

Hvis en bolig leveres til ejeren som kompensation i naturalier, bør antallet af værelser i den ikke overstige deres antal i det ledige rum.

Boliglokaler i områder med masseudvikling, der overstiger størrelsen af den etablerede kompensation i værdi, kan tildeles borgerne til ejerne i refusionsrækkefølgen, hvis de personer, der foretager genbosættelse, har plads. Hvis ejeren accepterede sådanne betingelser, opkræves tillægsgebyret på bekostning af byggeriet, hvis der ikke er mere end 25 kvm i det købte boligområde. m af det samlede areal (for borgere, der bor alene - op til 40 kvm af det samlede areal) under hensyntagen til det samlede areal for alle boliger, der ejes af borgere og besættes af dem i henhold til en lejeaftale. Den bosættende person foretager genbosættelse af borgere eller godtgør omkostningerne ved at flytte borgere til en ny bolig.

For at flytte en borger er det nødvendigt at formalisere disse forbindelser. Som regel er forholdet mellem den bortkastede person og ejeren af boligen formaliseret ved aftaler - foreløbig og grundlæggende.

En foreløbig kontrakt indgås inden arbejdet med genopbygning, eftersyn, genudstyr, nedrivning af en boligbygning. Det er grundlaget for indgåelsen af hovedaftalen om ophævelse af ejendomsretten til ejendommens boliglokaler og tilvejebringelse af foreløbig og tilsvarende værdi i form af kompensation i naturalier (kompensation) til ejeren samt om etablering af parternes rettigheder til de fraflyttede boliglokaler og leveret som kompensation. Efter indgåelsen af den foreløbige aftale har ejeren som regel ikke ret til at fremmedgøre boliglokalerne såvel som at foretage andre transaktioner, der overtræder den foreløbige aftale.

Den foreløbige kontrakt indgås ikke:

- når man når en mundtlig aftale mellem parterne om alle betingelser for levering af kompensation (kompensation)

- ved flytning af ejere fra beredskabsbygninger.

Hovedkontrakten indgås i en simpel skriftlig form og er underlagt statsregistrering hos det organ, der registrerer rettigheder til fast ejendom og transaktioner med det. Omkostningerne i forbindelse med den statslige registrering af kontrakten afholdes af den flytende part.

Hovedkontrakten indgås på de vilkår og betingelser, der er fastlagt i den foreløbige kontrakt. En sådan aftale skal nødvendigvis indeholde en type kompensation i form af:

- andre komfortable boliger af samme værdi

- foreløbig og tilsvarende godtgørelse af omkostningerne ved den fraflyttede bolig i ikke-kontant form under en salgs- og købsaftale med kreditering af kompensationsbeløbet til ejeren af den ledige bolig bankkonto uden at give en anden bolig

- levering af andre beboelsesejendomme i den periode, hvor der foretages større reparationer, samtidig med at ejerskabet af de renoverede beboelsesejendomme opretholdes.

Hvis boligen er det eneste opholdssted for ejeren, og han vælger monetær kompensation som kompensation, modtager han ud over kompensation kompensation for de ikke-udførte større reparationer af boligen. Det kan udelukkende bruges til køb af andre boliger. Når ejeren vælger en bolig på ejendomsmarkedet, overføres de midler, der krediteres ejerens målbankkonto, til sælgeren af boligen i en ikke-kontant form.

Garantier for arbejdsgivere

De bortkastede lejere er forsynet med et andet behageligt opholdsrum. Størrelsen på det samlede areal af boligarealet skal svare til bestemmelsen for en borger og hans familiemedlemmer, der er registreret på bopælsstedet i det ledige boligareal på datoen for beslutningen, inklusive børn født efter beslutningens beslutning. Samtidig tages der hensyn til alle beboelseskvarterer, for hvilke borgere og familiemedlemmer har en uafhængig brugsret, samt civile transaktioner foretaget af borgere og familiemedlemmer med boliger, men ikke mere end fem år, før en beslutning er truffet.

En lejer med et område, der overstiger udbudssatsen, tildeles en bolig i et beløb, der ikke er mindre end den etablerede sociale norm pr. Person, og lejeren og hans familiemedlemmer, der har ret til yderligere plads, og som faktisk har brugt det under hensyntagen til det ekstra rum, der er i deres brug …

Fra det øjeblik beslutningen om at forlade boligen er truffet, medfører den efterfølgende forøgelse af familiens sammensætning ikke en revision af beslutningen om levering af bolig i henhold til en social lejeaftale, der tidligere blev foreslået for borgeren og hans familiemedlemmer. Men der er undtagelser:

- bevarelse af borgerens ret til bolig, som ikke blev taget i betragtning ved beslutningen om levering af boliger bosættelse i mindreårige

- anerkendelse af borgerens ret til bolig på grundlag af en retsafgørelse.

I tilfælde af afvisning af det tilvejebragte boligareal i boligmassen til socialt brug kan lejeren efter aftale mellem parterne få tilskud til køb af boligareal. Dens størrelse er lig med udgifterne til de leverede sociale boliger. Omkostningerne ved sociale boliger, på grundlag af hvilke tilskuddene beregnes, defineres som den gennemsnitlige markedsværdi af boliger i standardseriehuse i områder med masseudvikling.

Udkastningsbetingelser

Personer, der er ejere og lejere af boliger i en fraflyttet bygning, underrettes skriftligt om beslutningen senest to uger efter datoen for beslutningen. En foreløbig aftale med ejeren af boliglokalet indgås inden for de betingelser, der er specificeret i beslutningen. Hovedkontrakten indgås inden for de betingelser, der er specificeret i den foreløbige kontrakt.

Boligen forlades af lejer senest en måned efter indgåelse af lejeaftalen for den leverede bolig af ejeren - inden for de betingelser, der er specificeret i hovedkontrakten, men senest en måned efter modtagelse af dokumentet om ejerskabet af boligen eller efter modtagelse af monetær kompensation (kompensation) i fuld størrelse.

Anbefalet: